0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Cinsiyet ve Teknoloji Anketi

Merhaba, anket çalışmamıza katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Anket, 15 - 29 yaş aralığındaki genç kadınlara yöneliktir.

Bu yaş aralığında değilseniz, elbette ki anketi yanıtlayabilirsiniz, ancak verileriniz en azından bu çalışmanın kapsamı içinde analize dahil edilmeyecektir. Bu durum için özür dileriz :-)

Çalışma, teknoloji ile ilişkinizi anlamaya yöneliktir. Anket sorularını yanıtlayarak, teknolojinin hayatınızda ve ihtiyaçlarınızın karşılanmasında oynadığı rolün sizin açınızdan da daha iyi anlaşılabilmesini sağlayabilirsiniz.

Ankette yer alan tüm soruların yanıtlanması yaklaşık olarak 20 dakika sürmektedir.

Ankette sizden isim ya da kimlik bilgileri istenmemektedir. İstatistiksel amaçlarla bazı genel demografik bilgiler istenmekle birlikte, bu bilgiler sizi özel olarak tanınabilir kılacak bilgiler değildir.

Bu çalışma, ticari olmayan bir girişimdir ve RISEWISE projesi kapsamında farklı ülkelerden araştırmacıların desteği ve ENTELIS ağı işbirliği ile sürdürülmektedir.

ENTELIS ağı, üç şemsiye Avrupa organizasyonu olan EASPD, AAATE ve EVBB ortak girişimidir. Bu kuruluşlar, özellikle engelli kişiler başta olmak üzere, teknolojinin kullanımına ilişkin var olan uçurumların azaltılmasını amaçlamaktadır. RISEWISE projesi bu amaca toplumsal cinsiyete duyarlı bir bakış açısı ekleyerek, engelli kadınların teknolojiye ulaşımlarında yaşadıkları güçlükler de dahil olmak üzere, günlük hayatlarında karşı karşıya kaldıkları bariyerlerin tanımlanmasını amaçlamaktadır.

Tüm katılımcı yanıtları kabul edilmekle birlikte, genç engelli kadınların anket sorularına verdikleri yanıtlar ile özellikle ilgilenilmektedir. Herhangi bir engeliniz olmasa da yanıtlarınız gruplar arası karşılaştırma olanağı verecek olması açısından bizim için değerlidir.

Ankette yer alan soruları yanıtlayarak, teknolojinin genç kadınların hayatlarında oynadığı rolün daha iyi anlaşılmasına da katkı sunmuş olacaksınız. Sonuçlar, tüm kadınların teknolojiye daha fazla katılımının önündeki engellerin kaldırılmasında bize yardımcı olacaktır.

Halihazırda farklı kereler kullanmış olduğumuz, “Teknoloji” ve “Engellilik” terimleri ile belirtilmek istenen:

Teknolojinin Tanımı:Bu anket çerçevesinde teknolojinin; elektronik ve dijital veri aktarımına dayalı yaygın veya özel olarak tasarlanmış herhangi bir ürün veya hizmet olduğu anlaşılmalıdır. Kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, ortam destekli yaşam ve ev otomasyon teknolojileri, gelişmiş ve kişiselleştirilmiş araba elektroniği, mHealth cihazları ve uygulamaları, web tabanlı hizmetler ve uygulamaları, sosyal medya platformları, anlık mesajlaşma yazılımı, video konferans sistemleri ve özel giriş ve çıkış sistemleri benzeri yardımcı teknolojiler bu kapsamdadır.

Engelliliğin Tanımı: Çeşitli bariyerlerin de etkileşimiyle, diğer bireylerle eşit bir temelde toplumsal süreçlere tam ve etkin katılımı engellenen uzun dönemli fiziksel, zihinsel, ruhsal veya duyusal bozukluklara sahip olan vatandaşları kapsamaktadır.(Kaynak: Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi)

Gizlilik ve veri koruma uyarısı

Bu anket, AB Projesi RISEWISE çerçevesinde bir grup kuruluş tarafından yürütülmektedir. Proje, Cenova Üniversitesi tarafından koordine edilmektedir. Risewise projesi, Avrupa Komisyonu (AK) tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında finanse edilmektedir (MSCA-Rise. Hibe Anlaşması numarası: 690874). AK, sadece yazarların girişimlerini ve görüşlerini yansıtan bu çalışma ve veri toplama aracından sorumlu değildir. Avrupa Komisyonu ayrıca, ankette yer alan ve anket yoluyla toplanan bilgilerin kullanımının sorumluluğunu da reddeder.

Veriler gizlilik ilkesine uygun olarak toplanacak ve değerlendirilecektir. Bu kapsamda, verilerin toplanması, analizleri veya sonuçların yayınlanması aşamasında katılımcı kimliğinin tanınabilir olması mümkün olmayacaktır.

Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Katılımınız herhangi bir yükümlülük ya da anketi yanıtlamaktan kaynaklı herhangi bir hak ortaya çıkarmamaktadır.

Çalışma kapsamında veriler, yalnızca bilim dünyası için bir bilgi temeli oluşturmak ve politika geliştirme de dahil olmak üzere daha fazla proje ve çalışmanın planlanmasına kaynaklık etmesi amacıyla toplanmaktadır.

Çevrim içi olarak toplanan tüm bu veriler, sadece yetkilendirilmiş personelin şifre ile erişim hakkına sahip olduğu Genova Üniversitesindeki özel bir sunucuda saklanacaktır. Veri setleri, RISEWISE araştırmacılarına ve bilim dünyasına AB Veri Koruma Yönetmeliği UE 2016/679 GDPR'e uygun formatlarda sunulacaktır.

Anketi doldurmaya başladığınızda, bu onam formunu da okuduğunuzu ve anladığınızı beyan etmiş olursunuz.

MERAK EDİYOR MUSUNUZ? BİR DENEYİN!

Bu ankette 43 soru var.